Polityka bezpieczeństwa i plików cookies (EU)

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Siekacz-Łataś prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Artness Studio Aleksandra Siekacz-Łataś z siedzibą w Łodzi, ul. Łagiewnicka 54/56 bud. B lok 6.03.
 2. Administrator wskazuje adres kontaktowy dla osób, których dane są przez firmę przetwarzane jak i dla organu nadzorczego (GIODO), e-mail: aleksandra@artnessstudio.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi artnessstudio.pl, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usłudze) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych produktów i usług Administratora.
  • zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji naszych treści – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W przypadku konieczności dostarczenia naszych usług dane osobowe mogą być udostępniane operatorom mailingowym w celu realizacji newslettera, oraz firmie zajmującej się administrowaniem stroną internetową www.artnessstudio.pl.
 5. Na stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach przez firmy, administrowania serwisem internetowym (Google, Facebook, Instagram).
 6. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, anie nie będą przekazywane do Państw trzecich.